EXHIBITION


บริษัท ไอเทค เทรดดิ้ง จำกัด 

ออกแสดงสินค้าตามงานโชว์ ไม่ว่าจะเป็น ไบเทคบางนา อิมแพ๊คเมืองทองธานี ศูนย์แสดงสินค้าที่ต่างๆ 

สำหรับงานโชว์สินค้า ในห้างสรรพสินค้า ชั้นนำ สถานการศึกษา ต่างๆ เราก็ไปจัดแสดง